John Lennon Paul McCartney Co zrobicie jak Beatlemania osłabnie?
- Policzymy pieniądze.

John Lennon
George Harrison Ringo Starr