John Lennon Paul McCartney Czy słyszeli¶cie o kampanii w Detroit przeciwko wam, co wy na to?
- Zrobimy kampanie przeciw Detroit.

Paul McCartney
George Harrison Ringo Starr